Skip to main content

cover FB Rezidenta Transilvanica

În vara anului 2022, șase compozitori din România, Europa și SUA au călătorit în Transilvania în căutarea de noi surse de inspirație. Au vizitat satele de patrimoniu și au descoperit legende locale, împărtăşind apoi toată această experiență în laboratorul de creație ICon Arts. Rezultatul a fost prezentat în primă audiție absolută în weekend-ul 22 – 23 octombrie pe scena Filarmonicii de Stat Sibiu și în incinta Bisericii fortificate din Mălâncrav.

Rezultate ale unui proiect amplu de cercetare, piesele au prins viață prin contemplația detaliilor și peisajelor naturale. Picturi, decorații, scări misterioase și ferestre de basm, clopote, simboluri medievale și blazoane ale vechilor familii săsești, sunt tot atâtea metafore ce împânzesc textura compozițiilor noi, constituind motive centrale prin care artiștii au păstrat amintirea vie a experienței autentice din Transilvania. O experiență pe care v-o puteți însuși ascultând piesele și vizitând cele șase repere propuse în parcursul Rezidenței Transivanica:

 

[EN]

During the summer of 2022, six composers from Romania, Europe and USA have travelled in Transylvania in the pursuit of new sources of inspiration. They’ve visited the heritage villages and discovered local legends inherited from ancient times, sharing afterwards all this experience in the ICon Arts creative lab. Their works have been presented in a world premiere during 22 – 23 of October at Sibiu State Philharmonic and inside Mălâncrav Fortified Church.

Resulting of a vast project of research, the songs have been brought to life by contemplating architectural details but also the natural environment. Frescos, decorations, mysterious stairs and fairy-tale windows, chapel bells, medieval symbols and coat of arms belonging of Saxon families, they are all as many metaphors as you can find in the new composition’s textures, becoming central motifs by which the artists have preserved alive the memories of their authentic experience of Transylvania. This experience is also reserved for you if you listen closely the songs while visiting the six churches, part of Transilvanica Residence route.

Una dintre intențiile proiectului este ca publicul să asculte activ fiecare compoziție, urmărind detaliile ascunse ale fiecărei biserici alături de o călăuză inedită: un instrument solo și vocea sopranei, în acompaniamentul elegant și plin de subtilități al ansamblului de percuție.

În fiecare biserică se regăsește un dispozitiv audio în care puteți asculta piesele. Actul compoziției primește, cu această ocazie, încă un gest simbolic, pentru a oferi înapoi comunității locale și turistice povestea acestor spații, revitalizată de amplitudinea versatilă a muzicii noi. Prin creația unor compozitori de primă pagină a publicațiilor de specialitate, aduși împreună într-o formulă unică de Rezidența Transilvanica.

 

[EN]

One of the project’s intentions is the active listening of each composition, discovering the hidden details of each church along with an unprecedented guide: a solo instrument subtle and elegantly accompanied by the percussion ensemble.

In each church you can find an audio device to listen to each song. This being possible, the act of composition receives another special meaning; The song itself represents a symbolic gesture offered back to the local community (and to the touristic community also) by telling again the story of these places, a story brought back to life and revitalized by the new music’s versatile amplitude. It is the merit of world-renowned composers, present on the front page of contemporary music magazines, brought together in a unique formula to be part of this story.

În final, fiecare dintre cele șase piese va constitui o parte dintr-o lucrare colectivă modulară intitulată „Suita Transilvanica”.

Un alt scop la fel de important al proiectului, specific rezidențelor creative din mediul internațional, este sprijinul acordat dezvoltării artistice, de a oferi contextul adecvat în timp și spațiu pentru artă, cercetare și reflecție, îndeplinit cu succes și mulțumită implicării partenerilor culturali de care se bucură acest proiect.

 

[EN]

At the end of the project, each song will be part of a collective modular work named „The Transilvanica Suite”.

Another important purpose of this effort, specific of creative residencies around the world, is the the artistic development support, in order to offer the right context of time and space dedicated to a creative work, making time for studying art, to research and reflect, that was possible during this Residence also with the courtesy of the local cultural partners.

 

 

Rezidența Transilvanica este un proiect organizat de Asociația UCIMR – Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, proiect cultural cofinanțat de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național.

[EN] Transilvanica Residence is a project organized by Asociația UCIMR – Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (The Romanian Musician’s Interpretative Union of Creation Association), a cultural project co-funded by AFCN – Administrația Fondului Cultural Național (The National Cultural Fund Administration).

Parteneri principali:

Articole