Skip to main content

Biserica Fortificată din Mălâncrav

By noiembrie 7, 2022martie 24th, 2023Bisericile fortificate din Transilvania

logo RezidentaBiserica Fortificată din Mălâncrav, ridicată în sec. XIV-lea, se distinge fiind o biserica romanică având trei nave, turn de vest și cor poligonal, purtând până la Reformă hramul Sfintei Maria. Neobișnuit pentru acest tip de construcţii, biserica se păstrează şi azi netencuită, urmare a restaurărilor din 1913 care au păstrat tradiția secolului XIX. Pe lângă cea mai mare frescă din Transilvania, în interiorul bisericii se află sculpturi impresionante în dreptul ferestrelor și portalului de vest, dar și unul dintre cele mai vechi altare triptic în stil gotic cu Maica Domnului ca figură centrală. Remarcabilă este și strana în stil gotic târziu, sculptată în atelierul lui Johann Reychmut.

[EN] Mălâncrav Fortified Church, built in XIVth Century, distinguishes being a Romanic church with three naves, a West tower and polygonal choir, having until the Reform the Saint Mary’s patronage. Unusual for this type of edifice, the church is not plastered, after the restoring workshop of 1913 that followed the tradition of the XIXth Century. Not only wearing the greatest frescos of Transylvanian churches, the interior keeps one of the oldest gothic tryptic altars of Saint Mary as a central character. Remarkable it is also the late gothic kliros sculpted in Johann Reychmut’s workshop.

Sebastian AndroneNakanishi (România – Elveția) – Mălâncrav. Selig
pentru vioară – Ladislau Csendeș și ansamblu de percuție – ICon Arts

 

Lucrarea «Mălâncrav. Selig» de Sebastian Androne – Nakanishi este o lucrare inspirată de chipurile sfinților din fresca bisericii fortificate care „șoptesc” privitorului atent. Dintre principalele surse de inspirație: beatitudinea ascetică sfinților ce oglindește îndelungata istorie a clădirii, a oamenilor, a rugăciunilor lor; Textul din evanghelia după Matei „Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden Gott schauen” („Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu”) este considerat de autor codul genetic muzical al piesei.

[EN] “Mălâncrav. Selig” by Sebastian Androne – Nakanishi is a piece inspired by the saints frescos depicted on the church walls that “whisper” to a careful listener. Among the main inspiring motifs are the saints’ ascetical beatitude mirroring the long history of the building, of the people, of their prayers. The text from Mathew’s Book Selig sind, die reines Herzens sind; denn sie werden Gott schauen (Blessed are the pure in heart, for they shall see God) is considered by the author the genetical code of the song.

Sebastian Androne - Nakanishi

Sebastian Androne – Nakanishi – România / Elveția, autorul piesei „Mălâncrav. Selig” pentru vioară și ansamblu de percuție, este „Compozitorul anului 2022” potrivit International Classical Music Awards, fiind descris drept „un adevărat talent, îmbinând creativitatea și versatilitatea atât în muzica contemporană, cât și în coloanele sonore pentru cinema și teatru”.

[EN] Sebastian Androne – Nakanishi – Romania / Switzerland, the author of the piece “Mălâncrav. Selig” for violin and percussion ensemble is awarded with the title “The composer of the year 2022” by International Classical Music Awards, being described as “a true talent, blending creativity and versatility both in contemporary concert music and soundtracks for theater or film”.

Rezidența Transilvanica este un proiect organizat de Asociația UCIMR – Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România, proiect cultural cofinanțat de AFCN – Administrația Fondului Cultural Național. Acțiune co-finanțată de Consiliul Local Sibiu.

[EN] Transilvanica Residence is a project organized by Asociația UCIMR – Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (The Romanian Musician’s Interpretative Union of Creation Association), a cultural project co-funded by AFCN – Administrația Fondului Cultural Național (The National Cultural Fund Administration). Action co-funded by The Local Council of Sibiu.

 


 

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administraţiei Fondului Cultural Naţional. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.

 

Parteneri: Mihai Eminescu Trust, Filarmonica de Stat Sibiu, Contemporary Music Center Ireland, ICon Arts, Colinele Transilvaniei, EnjoyTV Romania, Zile și Nopți