Skip to main content

Procedură ajutor social de deces

Începând cu data de 01.01.2020, se acordă ajutorul social de deces, în cuantum de 1000 lei, moștenitorilor sau soțului (soției) supraviețuitor (supraviețuitoare), după caz, în următoarele condiții, cumulativ :

  • Decedatul să fi avut o perioadă minimă de contribuție de 3 ani;
  • Decedatul să nu fi avut pensie la data decesului mai mare de 2000 lei brut. În cazul membrilor activi, decedatul trebuie să fi avut ultimul salariu mai mic decât valoarea salariului minim brut pe economie la acea dată;
  • Decedatul să nu fi fost înregistrat cu restanțe la plata cotizației la data decesului sau alte incidente în raport de pierderea sau suspendarea calității de membru. Se exceptează cei care nu au plătit cotizația pentru anul curent din cauza decesului.

Prezenta procedură se aplica, pentru decese inregistrate după data de 01.01.2020.

Pentru a putea intra în posesia ajutorului social de deces, solicitanții trebuie să prezinte următoarele documente (obligative și cumulative):

  1. Certificat de moștenitor sau de calitate de moștenitor;
  2. Cerere tip de solicitare a ajutorului social de deces [download];
  3. Declarație pe proprie răspundere că e reprezentantul moștenitorilor (dacă este cazul) [download];
  4. Copie act de identitate;
  5. Extras de cont al solicitantului ajutorului social de deces;
  6. Copie ultimul talon de pensie/dovada cuantumului ultimului salariu.