Skip to main content

Misiune

UCIMR înseamnă o organizaţie nonguvernamentală cu statut nonprofit şi cu o structură egal răspândită pe întreg teritoriul României, înfiinţată în 1995.

Din anul 2000, UCIMR este recunoscută ca instituţie de utilitate publică prin HG 1242/29.11.2000 publicată în MO nr. 634/06.12.2000.

Între cei peste 10 000 de membri înscrişi în rândurile noastre până în prezent, se regăsesc artişti interpreţi din domeniul artei muzicale interpretative, cum ar fi solişti, dirijori, corişti, balerini, dansatori şi instrumentişti ai prestigioaselor orchestre existente în România.