Skip to main content

Informații cotizație membri UCIMR

Statutul de membru UCIMR implică achitarea unei taxe anuale.

Cotizația va fi achitată online sau depusă în contul UCIMR deschis la Banca Transilvania Sucursala Bucur Obor, RO67 BTRL RONC RT04 7708 8101.

Neplata cotizației poate duce la pierderea calității de membru UCIMR și, implicit, a indemnizației.

Important:

 • Vă rugăm să specificați la detaliile tranzacției numele și prenumele, numărul de legitimație sau data nașterii membrului UCIMR, precum și anul / anii pentru care se efectuează plata;
 • NU mai sunt necesare confirmări suplimentare după efectuarea plăților;
 • Membrii în activitate vor plăti cotizația oricând în timpul anului în curs;
 • Membrii pensionari trebuie să plătească cotizația în avans, până la data de 30 noiembrie a anului în curs – de exemplu, până în noiembrie 2022 se va plăti cotizația pentru anul 2023.

 

Valoare cotizație꞉

Începând cu 1 ianuarie 2025:

300 lei/an

Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 9 / 25.03.2024, începând cu 1 ianuarie 2025, cotizația se modifică la 300 lei/an. Toate plățile pentru anul 2025 achitate  până la 31 decembrie 2024 în cunantum de 250 lei, rămân valabile. Membrii UCIMR care beneficiază de pensie sub valoarea pensiei minime garantate de statul român, vor achita 150 lei/an, plată valabilă doar însoțită de o copie a ultimului talon de pensie (transmis la adresa de mail office@ucimr.ro).

Începând cu 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2024:

250 lei/an

Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 7 / 23.04.2021, începând cu 1 ianuarie 2022, cotizația se modifică la 250 lei/an. Toate plățile pentru anul 2022 achitate  până la 31 decembrie 2021 în cunantum de 200 lei, rămân valabile. Membrii UCIMR care beneficiază de pensie sub valoarea pensiei minime garantate de statul român, vor achita 125 lei/an, plată valabilă doar însoțită de o copie a ultimului talon de pensie.

1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2021:

200 lei/an

Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 7 / 28.03.2018, începând cu 1 ianuarie 2019, cotizația se modifică la 200 lei/an. Toate plățile pentru anul 2019 achitate  până la 31 decembrie 2018 în cunantum de 150 lei, rămân valabile. Membrii UCIMR care beneficiază de pensie sub 520 lei, vor achita 100 lei/an. Dovada plății pentru această categorie de pensionari va fi însoțită de o copie a talonului de pensie.

1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2018: 

150 lei/an

Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 / 28.04.2015, începând cu 1 ianuarie 2016, cotizația se modifică la 150 lei/an. Toate plățile pentru anul 2016 achitate  până la 31 decembrie 2015 în cunantum de 150 lei, rămân valabile. Membrii UCIMR care beneficiază de pensie sub 350 lei, vor achita 75 lei/an. Dovada plății pentru această categorie de pensionari va fi însoțită de o copie a talonului de pensie.

1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2015:  

120 lei/an

Pentru perioada 2007 – 2015, cotizația este de 120 lei/an. Membrii UCIMR care beneficiază de pensie sub 300 lei, vor achita 60 lei/an. Dovada plății pentru această categorie de pensionari va fi însoțită de o copie a talonului de pensie.

Plățile în euro se pot efectua:

 • La Banca Transilvania Sucursala Bucur Obor
  • IBAN: RO17 BTRL EURC RT04 7708 8101
  • SWIFT: BTRLRO22, CIC 4770881
  • Băncii: Șoseaua Mihai Bravu nr. 10, sector 2, București