Skip to main content

Ce facem și de ce

Susținem arta interpretativă muzicală prin:

  • proiecte culturale (iniţiem, selectăm, finanţăm, implementăm proiecte culturale la nivel naţional şi internaţional)
  • relaţii cu membrii (primim şi analizăm dosarele pentru aderare, eliberăm legitimaţii, ne informăm în permanenţă membrii în legătură cu schimbările legislative, răspundem solicitărilor scrise sau telefonice pe care membrii noştri ni le adresează)

Tipurile de proiecte culturale pe care le organizăm sau le sprijinim

  • Proiecte de interes local, pentru sprijinirea comunităţilor care au acces anevoios la manifestări culturale
  • Proiecte de interes naţional, pentru a facilita schimbul de experienţă şi promovarea artiştilor într-un cadru cât mai larg, contribuind la crearea de oportunităţi de dezvoltare profesională pe teritoriul ţării noastre
  • Proiecte de interes internaţional, pentru a creşte imaginea artiştilor români în străinătate şi pentru a atrage colaborări interculturale şi interdisciplinare care să contribuie la intergrarea artiştilor români în context mondial, facilitând accesul la studii de pregătire, turnee şi festivaluri
  • Proiecte de editare (monografii, biografii, CD-uri) care să asigure un important fond documentar sau de promovare, de extremă relevanţă vis a vis de valoarea adăugată a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale derulate de-a lungul timpului în România, sau cu artişti români
  • Burse de studiu pentru tinerii interpreţi excepţionali