Skip to main content

UCIMR a desemnat câștigătorii preliminari ai concursului de proiecte culturale și burse oferite artiștilor interpreți

Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România (UCIMR) a desemnat câștigătorii preliminari ai concursului de proiecte culturale și burse oferite tinerilor artiști interpreți, ediția I / 2023, lansat în luna martie a acestui an. Astfel, organizații non-guvernamentale, persoane fizice autorizate, asociații, fundații și societăți comerciale, dar și tineri care se pregătesc pentru o carieră muzicală în domeniul interpretării, membri sau nemembri ai UCIMR, din toată țara au concurat pentru finanțare.

Continuând misiunea de dezvoltare a peisajului cultural românesc prin promovarea valorilor artistice autentice, în urma procesului de evaluare, Asociația UCIMR acordă finanţări nerambursabile unui număr de 14 burse și proiecte, ce promovează și protejează cultura română, în special cea a creațiilor muzicale interpretative. Finanțările acordate, în valoare totală de 100.000 lei, provin din încasările UCIMR în urma colectării timbrului muzical conform Legii nr. 35/1994, care stabilește obligația organizatorilor de spectacole muzicale sau folclorice de a percepe și vira 5% din valoarea biletelor vândute.

Bursele oferite tinerilor artiști interpreți

Parte a unui program mai amplu denumit „Oportunități la tine acasă”, prin care Asociația contribuie la dezvoltarea profesională a noii generații de artiști oferind vizibilitate și reprezentații remunerate, bursele UCIMR sunt menite să susțină tinerii talentați ce se pregătesc pentru o carieră în domeniul artei interpretative muzicale. În procesul de atribuire, au fost luate în considerare documente academice relevante, referințe precum recenzii și recomandări care atestă calitatea artistică a aplicantului.

Astfel, au fost acordate 8 burse de studii “Mircea Cristescu” – oferite pe perioada studiilor gimnaziale, liceale, universitare, postuniversitare sau de specializare muzicală – următorilor:

 1. Bădița Maria – Cristina
 2. Cojan Rebecca Antonia
 3. Groza Andres Luis
 4. Muntean Lois
 5. Nguyen Thu Giang
 6. Nistor Andreea – Ioana
 7. Pîrlea Octavian – Ioan
 8. Torge Tudor,

precum și o Bursă de sprijin – pentru susținerea tinerilor talentați defavorizați:

 1. Lădar Maria.

Concursul pentru finanțarea proiectelor culturale

Juriul compus din membri ai Consiliului Director UCIMR a luat în considerare în evaluarea proiectelor culturale înscrise atât criterii tehnice (precum depunerea documentelor prevăzute în regulament), dar și aspecte precum: claritatea, autenticitatea, sustenabilitatea, impactul, importanţa și relevanţa proiectului la nivel cultural regional, național sau internațional, abilitatea de a promova talente sau debutanți și de a implica stakeholderi cât mai diverși prin încheierea de parteneriate public-private inter/regionale. De asemenea, comisia de evaluare a punctat aspecte precum experienţa managerială şi capacitatea de implementare a aplicanților, dar și deschiderea activităților către categorii de public cât mai diverse.

Astfel, în urma concursului pentru finanțare, au fost desemnate 5 proiecte culturale, majoritatea multi-anuale:

 1. Brașov Jazz & Blues Festival, ed. a XI-a, 2023
 2. Concursul Național de Creație pentru Muzică de Fanfară „Iosif Ivanovici”, Ediția a XVII-a
 3. Întâlnirile Muzicale Internaţionale „Georges Enesco”
 4. Masterclass și Concert Extraordinar al Athenaeum Brass Quintet & Berlin Brass Quintet
 5. Râșnov Unplugged, Ediția a 3-a

Conform procedurii concursului, urmează perioada depunerii contestațiilor (între 18 și 19 aprilie), reevaluarea proiectelor contestate și afișarea răspunsurilor finale (20 și 21 aprilie), apoi validarea proiectelor câștigătoare și bursierilor prin aprobarea în următorul Consiliu Director UCIMR, care va avea loc pe 26 aprilie. Beneficiarii vor începe semnarea contractelor de finanțare din 3 mai. Regulamentul complet poate fi consultat pe https://www.ucimr.ro/sesiuni-finantare-si-burse/.