Skip to main content

LANSARE A CONCURSULUI DE PROIECTE CULTURALE SESIUNEA I/2015

By martie 27, 2015Proiecte culturale

UCIMR onorând scopul și obiectul de activitate privind reprezentarea, promovarea și protejarea culturii române, în special a creațiilor muzicale interpretative, anunţă lansarea sesiunii de finanţare I/2015.

UCIMR acordă finanţări nerambursabile pentru proiecte culturale, cu derulare în perioada cuprinsă între data semnării contractului de finanţare, cel mai devreme 4 mai şi 15 noiembrie 2015, iar pentru burse,  pentru anul școlar 2015-2016.

Finanțarea se adresează: persoanelor fizice autorizate, asociaţiilor, fundaţiilor și societăților comerciale care derulează activităţi culturale, cu excepția burselor, pentru care se acceptă dosare din partea persoanelor fizice (interpreți).

Suma disponibilă pentru finanţarea nerambursabilă este de 120.000 lei, repartizată astfel: 

PROIECTE CULTURALE:  100.000 lei

BURSE – 20.000 lei

Fondurile din care vor fi finanțate proiectele câștigătoare sunt sume încasate de UCIMR în urma colectării timbrului muzical conform Legii nr. 35/1994 care stabileste obligația organizatorilor de spectacole muzicale sau folclorice de a percepe și vira 5% din valoarea biletelor vândute.

Calendarul sesiunii I/2015:

  • 23 martie – 20 aprilie 2015: depunerea proiectelor prin poștă sau la sediul UCIMR
  • 21 – 24 aprilie 2015: evaluarea proiectelor și anunțarea rezultatelor pe site-ul UCIMR
  • 27 aprilie 2015: depunderea contestațiilor (dacă e cazul)
  • 28 aprilie 2015: re-evaluarea proiectelor contestate (dacă e cazul)
  • 4 mai 2015: începerea semnării contractelor de finanțare

 

Finanțările se vor acorda în două tranșe 70%, respectiv 30%. Prima tranșă la semnarea contractului, iar plata finală după verificarea conformității decontului și respectării tuturor clauzelor contractuale.

Formularele pentru burse se pot descărca de pe site-ul UCIMR la pagina: http://www.ucimr.ro/category/burse/

și pentru proiecte culturale de pe pagina: http://www.ucimr.ro/finantare/

UCIMR poate anunța SESIUNEA II/2015 pentru luna septembrie, în cazul în care rămân sume nedistribuite la prima sesiune sau se colectează timbru muzical peste valorile estimate pe parcursul semestrului I.