Skip to main content

CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ UCIMR

By aprilie 8, 2015Proiecte culturale

Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România – UCIMR convoacă membrii săi la Adunarea Generală anuală care va avea loc joi 23.04.2015, respectiv vineri 24.04.2015, ora 11.00, în Sala de Ședințe, de la sediul din Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1–3, et. 4, cam. 340, sector 1, Bucureşti. În cazul în care nu se va întuni cvorumul la prima ședință, aceasta va avea loc a doua zi, în aceeași locație și la aceeași oră, respectiv Sala de Ședințe, de la sediul din Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1–3, et. 4, cam. 340, sector 1, Bucureşti, ora 11.00.

Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare va cuprinde:

 1. Acreditare
  a.    Reprezentanți
  b.    Membri individuali
 2. Stabilirea Cvorumului
 3. Deschiderea lucrărilor
 4. Raportul de activitate al Preşedintelui UCIMR, aferent anului 2014
 5. Raportul de activitate al Consiliului Director al UCIMR, aferent anului 2014
 6. Raportul financiar contabil (bilanţul contabil), aferent anului 2014
 7. Raportul Comisiei de cenzori, aferent anului 2014
 8. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2015
 9. Proiectul de modificare a Statutului UCIMR, ca urmare a propunerii Consiliului Director
 10. Hotărârea privind modificarea cuantumului cotizației, ca urmare a propunerii Consiliului Director
 11. Diverse
 12. Închiderea lucrărilor Adunării Generale.

Accesul în sală este permis numai în baza legitimaţiei de membru.

Pentru orice informaţie, vă stăm la dispoziţie de luni până vineri între orele 11:30 – 17:00 la telefon: 021.307.92.22.