Skip to main content

ANUNȚ DE LANSARE A CONCURSULUI DE PROIECTE CULTURALE SESIUNEA I / 2018

UCIMR onorând scopul și obiectul de activitate privind reprezentarea, promovarea și protejarea culturii române, în special a creațiilor muzicale interpretative, anunţă lansarea sesiunii de finanţare I / 2018.

Finanțarea se adresează: persoanelor fizice autorizate, asociaţiilor, fundaţiilor și societăților comerciale care derulează activităţi culturale.

Fondurile din care vor fi finanțate proiectele câștigătoare, sunt sume încasate de UCIMR în urma colectării timbrului muzical conform Legii nr. 35/1994 care stabileste obligația organizatorilor de spectacole muzicale sau folclorice de a percepe și vira 5% din valoarea biletelor vândute.

Calendarul sesiunii I / 2018:

• 12 februarie – 28 februarie 2018: depunerea proiectelor prin poștă sau la sediul UCIMR
• 01 – 06 martie 2018: evaluarea proiectelor
• 7 martie 2018: anunțarea rezultatelor pe site-ul UCIMR
• 8 – 9 martie 2018: depunerea contestațiilor (dacă e cazul)
• 12 – 15 martie 2018: re-evaluarea proiectelor contestate (dacă e cazul) și afișarea răspunsului
Finanțările se vor acorda în două tranșe 70%, respectiv 30%. Prima tranșă la semnarea contractului, iar plata finală după verificarea conformității decontului și respectării tuturor clauzelor contractuale.