Skip to main content

ANUNȚ ACHIZIȚIE DIRECTĂ SERVICII PR & COMUNICARE PENTRU PROIECTUL ANA – ROZAFA, COFINANȚAT DE ICR

By iulie 10, 2023septembrie 21st, 2023Proiecte culturale
 1. AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: ASOCIAȚIA ”Uniunea de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România” cu sediul în Bucureşti, str. Sevastopol nr. 13-17, apartament 300 B, sector 1
  România, CIF 8286650, reprezentată legal de Gheorghiu Ștefan, tel: 0723 350 176, e-mail: office@ucimr.ro
 2. PROCEDURA DE ATRIBUIRE: Achiziție directă, finalizată prin încheierea unui contract de achiziție publică. Achiziția directă se face cu respectarea prevederilor OUG nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru o valoare de până la 15.000 euro, fără TVA.
 3. SURSĂ DE FINANȚARE: Proiectul „ANA-ROZAFA”, finanțat de Institutul Cultural Român, prin Programul Cantemir – program de finanțare pentru proiecte culturale destinate mediului internațional.
 4. VALOARE TOTALĂ ESTIMATĂ, neajustabilă: 5000 lei
 5. DESCRIERE SERVICII: Contract de prestări servicii comunicare și PR, în cadrul proiectului ”Ana – Rozafa” ce urmează a fi implementat pe parcursul lunii august 2023, ce vor consta în:
 • STRATEGIE – Conceperea și implementarea strategiei de comunicare pentru proiect;
 • COMUNICATE DE PRESĂ – Scrierea, diseminarea și raportarea de comunicate de presă la începutul și la sfârșitul proiectului, cu prezentarea obiectivelor şi scopului proiectului și, respectiv, rezultatelor, în publicații naționale și locale din domeniile cultural, generalist și evenimente;
 • WEBSITE – Realizarea de conținut pentru actualizarea website-ului www.ucimr.ro
 • RELAȚII PUBLICE – Obținerea de interviuri și materiale dedicate în presa locală, națională și internațională în domeniile cultural, generalist și evenimente, cu ajutorul tacticilor de relații publice;
 • SOCIAL MEDIA – Actualizarea canalelor (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, YouTube: post, story, reels) înainte, pe parcursul și după încheierea proiectului, cu postări despre începerea proiectului, program, artiști, testimoniale, apariții mass-media, retrospectivă;
 • CROSS PROMO – Realizarea de postări cross-promo cu partenerii proiectului: UCIMR, Rrok Academy, Shkodra Jazz Festival, precum și realizarea de postări cross-promo cu partenerii media ai proiectului: Zile și Nopți;
 • GRUPURI FACEBOOK – Distribuirea postărilor dedicate proiectului în grupuri de Facebook de interes, cu precădere grupuri locale unde vor avea loc concertele;
 • EVENIMENT FACEBOOK – Crearea unui eveniment pe Facebook, incluzând descrierea și programul evenimentului, partenerii și locația unde se vor desfășura concertele și activitățile proiectului. Animarea grupului de Facebook dedicat cu postări privind evoluția evenimentelor din proiect;
 • COVER FACEBOOK – Crearea și schimbarea cover-ului de Facebook al paginii ucimr de Facebook cu un vizual dedicat proiectului cultural în perioada desfășurării evenimentelor;
 • CANALE MEDIA INTERNE – diseminarea informațiilor despre proiect către website-uri ale publicațiilor românești și către jurnaliști și lideri de opinie din România
 • CANALE MEDIA EXTERNE – diseminarea informațiilor despre proiect către website-uri ale publicațiilor albaneze și către jurnaliști și lideri de opinie din Albania
 1. CRITERIUL UTILIZAT PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI: Cel mai bun raport calitate-preț.
 2. OFERTANȚII: Ofertanții trebuie să fie furnizori autorizați, conform legislației în vigoare, pentru prestarea serviciilor în cauză. Ofertanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice și de art. 14 din OUG nr. 66/2011.
  Persoanele cu atribuții în evaluarea ofertelor depuse sunt:
 • Gheorghiu Sebastian – director de proiect
 • Scarpet-Usturoiu Silvia-Liliana – responsabil financiar
 1. PLATĂ: Plata se face pe bază de contract ce se va încheia după data de 21 iulie și va fi valabil până la stingerea tuturor obligațiilor contractuale (dar nu mai târziu de 27 septembrie), cu factură, în contul prestatorului.
 2. MODALITATEA DE TRANSMITERE A OFERTELOR: în format electronic la adresa de e-mail: office@ucimr.ro, cu mențiunea în titlu: Ofertă servicii comunicare Ana-Rozafa, ori în format printat, depus personal sau prin poștă, la sediul asociației UCIMR din București, strada Sevastopol nr. 13-17, ap. 300 B, sector 1, cod poștal 010991
 3. LIMBA DE ELABORARE A OFERTELOR: Română.
 4. DATA ȘI ORA LIMITĂ PENTRU DEPUNERE A OFERTELOR: 20.07.2023, ora 16:00