Skip to main content

ADUNARE GENERALĂ UCIMR 31.05.2013/01.06.2013

By mai 22, 2013Proiecte culturale

Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România – UCIMR convoacă membrii săi la Adunarea Generală anuală care va avea loc vineri 31.05.2013, respectiv sâmbătă 01.06.2013, ora 10.00, în Sala Conferinţe, etaj 4, de la sediul din Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1–3, sector 1, Bucureşti. În cazul în care nu se va întuni cvorumul la prima ședință, aceasta va avea loc a doua zi, în aceeași locație și la aceeași oră, respectiv Sala Conferinţe, etaj 4, de la sediul din Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1–3, sector 1, Bucureşti, ora 10.00.

Ordinea de zi va cuprinde:

 1. Acreditare
  1. Reprezentanţi
  2. Membri Individuali
 2. Stabilirea Cvorumului
 3. Deschiderea lucrărilor
 4. Raportul de activitate al Consiliului Director aferent anului 2012;
 5. Raportul de activitate al Preşedintelui UCIMR aferent anului 2012;
 6. Raportul Comisiei de cenzori aferent anului 2012;
 7. Raportul financiar contabil (bilanţul contabil) pentru anul 2012
 8. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2013;
 9. Diverse
 10. Închiderea lucrărilor Adunării Generale 

Accesul în sală este permis numai în baza legitimaţiei de membru.
Mapa de şedinţă poate fi consultată la sediul UCIMR de luni până joi între orele 11:30 – 17:00.
Pentru orice informaţie, vă stăm la dispoziţie de luni până vineri între orele 11:30 – 17:00 la telefon: 021.307.92.22.