Pași necesari pentru a deveni un membru UCIMR


 

Solicitanții calității de membru al Uniunii de Creație Interpretativă a Muzicienilor din România trebuie să îndeplinească o serie de condiții și să depună un set de documente care să ateste activitatea artistică interpretativă muzicală scenică pe parcursul a minimum 10 ani.

Pentru a deveni un membru UCIMR trebuie să parcurgeți următorii pași:

  1. Consultarea regulamentului

Regulamentul de aderare la UCIMR îl găsiți aici sau îl puteți consulta aici:

Este necesar să găsiți categoria artistică din care faceți parte și să alcătuiți un dosar de aderare care să conțină toate documentele solicitate, în formatul solicitat (original sau copie).

Notă:

  • Regulamentul de aderare trebuie citit în integralitate
  • Toate adeverințele solicitate trebuie să fie în original.

Descarcă cererea de aderare și cererea de eliberare a adeverinței. Ambele vor fi trecute la dosarul de aderare.

  1. Achitarea taxei de studiere a dosarului

Dat fiind resursele financiare limitate ale UCIMR dar și faptul că analiza dosarelor, corespondenţa, telefoanele etc. necesită sume importante de bani, există o taxă de studiere a dosarului de aderare.

De la 1 iulie 2019, taxa de studiere a dosarului este în valoarea de 100 de lei. Pentru dosarele până la 30 iunie 2019 inclusiv, se achită taxa în valoare de 50 lei.

Taxa poate fi plătită prin:

  • Plata On-line, direct pe site
  • Transfer bancar sau numerar la orice sucursală Banca Transilvania sau Banca Comercială Română, în conturile:

RO67 BTRL RONC RT04 7708 8101 deschis la BT Sucursala Bucur Obor
RO89 RNCB 0072 0496 9437 0001 deschis la BCR Sector 1

Copia chitanței/dovezii de plată va fi atașată la dosarul de aderare.

  1. Depunerea dosarului

Dosarul de aderare va fi trimis la sediul UCIMR din Piața Valter Mărăcineanu nr 1-3, etaj 5, cam 40, sector 1, București prin Poșta Română sau curier. El poate fi depus și personal, în timpul programului de lucru cu publicul, de luni până joi, de la 11.30 la 17.00.

  1. Analiza dosarului și decizie

Dosarul de aderare va fi analizat iar răspunsul i se va comunica solicitantului telefonic, prin poșta sau prin email.