Informații cotizație membri UCIMR


Plateste On-Line

Statutul de membru UCIMR implică achitarea unei taxe anuale.

Valoare cotizație꞉

Începând cu 1 ianuarie 2019:             200 lei/an

Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 7 / 28.03.2018, începând cu 1 ianuarie 2019, cotizația se modifică la 200 lei/an. Toate plățile pentru anul 2019 achitate  până la 31 decembrie 2018 în cunantum de 150 lei, rămân valabile. Membrii UCIMR care beneficiază de pensie sub 520 lei, vor achita 100 lei/an. Dovada plății pentru această categorie de pensionari va fi însoțită de o copie a talonului de pensie.

 

1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2018:          150 lei/an

Conform Hotărârii Adunării Generale nr. 6 / 28.04.2015, începând cu 1 ianuarie 2016, cotizația se modifică la 150 lei/an. Toate plățile pentru anul 2016 achitate  până la 31 decembrie 2015 în cunantum de 150 lei, rămân valabile. Membrii UCIMR care beneficiază de pensie sub 350 lei, vor achita 75 lei/an. Dovada plății pentru această categorie de pensionari va fi însoțită de o copie a talonului de pensie.

 

1 ianuarie 2007 – 31 decembrie 2015:            120 lei/an

Pentru perioada 2007 – 2015, cotizația este de 120 lei/an. Membrii UCIMR care beneficiază de pensie sub 300 lei, vor achita 60 lei/an. Dovada plății pentru această categorie de pensionari va fi însoțită de o copie a talonului de pensie.

 

Cotizația va fi depusă în contul UCIMR deschis la Banca Transilvania Sucursala Bucur Obor, RO67 BTRL RONC RT04 7708 8101. Cont secundar:  RO89 RNCB 0072 0496 9437 0001 deschis la Banca Comercială Rromână Sucursala Sector 1.

 

Plățile în euro se pot efectua:

 • La Banca Transilvania Sucursala Bucur Obor
  • IBAN: RO17 BTRL EURC RT04 7708 8101
  • SWIFT: BTRLRO22, CIC 4770881
  • Băncii: Șoseaua Mihai Bravu nr. 10, sector 2, București
 • La Banca Comercială Română Sucursala Sector
  • IBAN: RO51 RNCB 0072 0496 9437 0006
  • SWIFT: RNCBROBU, CIC: 4969437
  • Adresa băncii: Calea Victoriei nr. 155, sector 1, București

 

Important:

 • Dacă o terță persoană plătește cotizația pentru un membru UCIMR, trebuie să treacă la detaliile tranzacției numele și prenumele membrului UCIMR precum și CNP-ul acestuia
 • Membrii în activitate vor plăti cotizația oricând în timpul anului în curs
 • Membrii pensionari trebuie să plătească cotizația în avans, până la data de 30 noiembrie a anului în curs – de exemplu, până în noiembrie 2018 se va plăti cotizația pentru anul 2019

După achitarea cotizației, este obligatoriu să aduceți / trimiteți copia după dovada plății la sediu prin fax (021 307 9223), email (office@ucimr.ro), poștă, curier, etc.

Neplata cotizației poate duce la pierderea calității de membru UCIMR și, implicit, a indemnizației.