Skip to main content

ANUNȚ DE LANSARE A CONCURSULUI DE PROIECTE CULTURALE ȘI BURSE SESIUNEA II/2015

By august 26, 2015Proiecte culturale

UCIMR onorând scopul și obiectul de activitate privind reprezentarea, promovarea și protejarea culturii române, în special a creațiilor muzicale interpretative, anunţă lansarea sesiunii de finanţare II/2015.

Finanțarea se adresează: persoanelor fizice autorizate, asociaţiilor, fundaţiilor și societăților comerciale care derulează activităţi culturale, cu excepția burselor, pentru care se acceptă dosare din partea persoanelor fizice (interpreți).

Fondurile din care vor fi finanțate proiectele câștigătoare și bursele, sunt sume încasate de UCIMR în urma colectării timbrului muzical conform Legii nr. 35/1994 care stabileste obligația organizatorilor de spectacole muzicale sau folclorice de a percepe și vira 5% din valoarea biletelor vândute.

Calendarul sesiunii II/2015:

  • 20 august – 10 septembrie 2015: depunerea proiectelor prin poștă sau la sediul UCIMR
  • 11 – 15 septembrie 2015: evaluarea proiectelor și anunțarea rezultatelor pe site-ul UCIMR
  • 16 septembrie 2015: depunderea contestațiilor (dacă e cazul)
  • 17 septembrie 2015: re-evaluarea proiectelor contestate (dacă e cazul)
  • 18 septembrie 2015: începerea semnării contractelor de finanțare

 

Finanțările se vor acorda în două tranșe 70%, respectiv 30%. Prima tranșă la semnarea contractului, iar plata finală după verificarea conformității decontului și respectării tuturor clauzelor contractuale.

Formularele pentru burse se pot descărca de pe site-ul UCIMR la pagina: http://www.ucimr.ro/category/burse/

și pentru proiecte culturale de pe pagina: http://www.ucimr.ro/finantare/