Skip to main content

Adunarea Generală – UCIMR

By martie 12, 2012aprilie 4th, 2012Proiecte culturale

Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România – UCIMR convoacă membrii săi la Adunarea Generală anuală care va avea loc, sâmbătă 28.04.2012, respectiv duminică 29.04.2012, în cazul în care nu se întruneşte cvorumul la prima convocare, ora 10:00, la Sala Conferinţe etaj 4 cam. de la sediul din Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1–3, sector 1, Bucureşti.

Ordinea de zi va cuprinde:

 • Acreditare
  1. Reprezentanţi
  2. Membri Individuali
 • Stabilirea Cvorumului
 • Deschiderea lucrărilor
 • Alegerea:
  1. Prezidiul Adunării Generale
  2. Secretariatului Adunării Generale
  3. Chestorilor Adunării Generale (trei chestori care vor fi nominalizaţi şi ca membri ai comisiei de numărare a voturilor)
 • Raportul de activitate al Consiliului Director aferent anului 2011;
 • Raportul de activitate al Preşedintelui UCIMR aferent anului 2011;
 • Raportul Comisiei de cenzori aferent anului 2011;
 • Raportul financiar contabil (bilanţul contabil) pentru anul 2011;
 • Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2012;
 • Hotărârea privind modificarea Statutului UCIMR.
 • Alegerea Consiliului Director
 • Diverse
 • Închiderea lucrărilor Adunării Generale

În cazul în care nu este întrunit cvorumul, Adunarea Generală va fi convocată în acelaşi loc şi la aceeaşi oră, în data de 29.04.2012, hotărârile fiind valabil luate cu jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi oricare ar fi numărul lor.

Accesul în sală este permis numai în baza legitimaţiei de membru.

Mapa de şedinţă poate fi consultată la sediul UCIMR de luni până vineri între orele 11:30 – 17:00.
Pentru orice informaţie, vă stăm la dispoziţie de luni până vineri între orele 11:30 – 17:00 la telefon: 021.307.92.22.