Convocare Adunare Generală UCIMR 2019

Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România – UCIMR convoacă membrii săi la Adunarea Generală anuală care va avea loc joi 28.03.2019, ora 10.00, la sediul din Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1–3, et. 5, cam. 3,  sector 1, Bucureşti. În cazul în care nu se va întruni cvorumul la prima ședință, aceasta va avea loc a doua zi, respectiv vineri 29.03.2019, ora 10.00, la Sala de Conferințe a Hotelului Ibis Palatul Parlamentului, din Str. Izvor nr. 82-84, sector 5, București.

Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare va cuprinde:

 1. Acreditare:
  1. Reprezentanţi
  2. Membri individuali;
 2. Stabilirea Cvorumului;
 3. Alegerea:
  1. Prezidiului Adunării Generale
  2. Secretariatului Adunării Generale
  3. Chestorilor Adunării Generale;
 4. Deschiderea lucrărilor;
 5. Raportul de activitate al Preşedintelui UCIMR aferent anului 2018;
 6. Raportul de activitate al Consiliului Director al UCIMR aferent anului 2018;
 7. Raportul financiar contabil (bilanţul contabil) aferent anului 2018;
 8. Raportul Comisiei de cenzori aferent anului 2018;
 9. Raportul Auditorului Statutar întocmit pentru Situațiile financiare încheiate la data de 31.12.2018;
 10. Raport privind finațările atrase pentru proiecte culturale în anul 2018;
 11. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019;
 12. Discutarea și aprobarea prin vot a Hotărârilor Adunării Generale:
  • Hotărârea nr. 1 privind aprobarea Raportului de activitate al Preşedintelui UCIMR aferent anului 2018;
  • Hotărârea nr. 2 privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director al UCIMR aferent anului 2018;
  • Hotărârea nr. 3 privind aprobarea Raportului financiar contabil (bilanţul contabil) aferent anului 2018;
  • Hotărârea nr. 4 privind aprobarea Raportului Comisiei de cenzori aferent anului 2018;
  • Hotărârea nr. 5 privind aprobarea Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019;
  • Hotărârea nr. 6 privind excedentul realizat de UCIMR la sfârșitul anului 2018;
 13. Diverse;
 14. Închiderea lucrărilor Adunării Generale.

 

Membrii Consiliului Director au hotărât în unanimitate ca membrii UCIMR să fie convocați la Adunarea Generală prin postarea convocării pe site-ul oficial www.ucimr.ro, prin afișarea convocării la sediul UCIMR, precum și prin transmiterea de SMS-uri și email-uri.

Accesul în sală este permis numai în baza legitimaţiei de membru.

Pentru orice informaţie, vă stăm la dispoziţie de luni până vineri între orele 11:30 – 17:00 la telefon: 021.307.92.22.

 


 

Convocare Adunare Generală UCIMR 2018

Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România – UCIMR convoacă membrii săi la Adunarea Generală anuală care va avea loc marți 27.03.2018, ora 10.00, la sediul din Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1–3, et. 5, cam. 3,  sector 1, Bucureşti. În cazul în care nu se va întruni cvorumul la prima ședință, aceasta va avea loc a doua zi, respectiv miercuri 28.03.2018, ora 11.00, la Hotel Sheraton București, din Calea Dorobanților nr. 5-7, sector 1, București.

Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare va cuprinde:

1. Acreditare:

 • Reprezentanţi
 • Membri individuali;

2. Stabilirea Cvorumului;

3. Alegerea:

 • Prezidiului Adunării Generale
 • Secretariatului Adunării Generale
 • Chestorilor Adunării Generale;

4. Deschiderea lucrărilor;

5. Raportul de activitate al Preşedintelui UCIMR aferent anului 2017;

6. Raportul de activitate al Consiliului Director al UCIMR aferent anului 2017;

7. Raportul financiar contabil (bilanţul contabil) aferent anului 2017;

8. Raportul Comisiei de cenzori aferent anului 2017;

9. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;

10. Discutarea și aprobarea prin vot a Hotărârilor Adunării Generale:

 • Hotărârea nr. 1 privind aprobarea Raportului de activitate al Preşedintelui UCIMR aferent anului 2017;
 • Hotărârea nr. 2 privind aprobarea Raportului de activitate al Consiliului Director al UCIMR aferent anului 2017;
 • Hotărârea nr. 3 privind aprobarea Raportului financiar contabil (bilanţul contabil) aferent anului 2017;
 • Hotărârea nr. 4 privind aprobarea Raportului Comisiei de cenzori aferent anului 2017;
 • Hotărârea nr. 5 privind aprobarea Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;
 • Hotărârea nr. 6 privind excedentul realizat de UCIMR la sfârșitul anului 2017;
 • Hotărârea nr. 7 privind modificarea cuantumului cotizației, ca urmare a propunerii Consiliului Director;

11. Diverse;

12. Închiderea lucrărilor Adunării Generale.

 

Membrii Consiliului Director au hotărât în unanimitate ca membrii UCIMR să fie convocați la Adunarea Generală prin postarea convocării pe site-ul oficial www.ucimr.ro, prin afișarea convocării la sediul UCIMR, precum și prin transmiterea de SMS-uri și email-uri.

Accesul în sală este permis numai în baza legitimaţiei de membru.

Pentru orice informaţie, vă stăm la dispoziţie de luni până vineri între orele 11:30 – 17:00 la telefon: 021.307.92.22.

 


 

Convocare Adunare Generală UCIMR 2017

Uniunea de Creaţie Interpretativă a Muzicienilor din România – UCIMR convoacă membrii săi la Adunarea Generală anuală care va avea loc luni 10.04.2017, respectiv marți 11.04.2017, ora 10.00, în Sala de Ședințe, de la sediul din Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1–3, et. 4,  sector 1, Bucureşti. În cazul în care nu se va întruni cvorumul la prima ședință, aceasta va avea loc a doua zi, în aceeași locație și la aceeași oră, respectiv Sala de Ședințe, de la sediul din Piaţa Valter Mărăcineanu, nr. 1–3, et. 4, sector 1, Bucureşti, ora 10.00.

Ordinea de zi a Adunării Generale ordinare va cuprinde:

1. Acreditare:
a) Reprezentanţi
b) Membri individuali;
2. Stabilirea Cvorumului;
3. Alegerea:
a) Prezidiului Adunării Generale
b) Secretariatului Adunării Generale
c) Chestorilor Adunării Generale;
4. Deschiderea lucrărilor;
5. Raportul de activitate al Preşedintelui UCIMR aferent anului 2016 ;
6. Raportul de activitate al Consiliului Director al UCIMR aferent anului 2016;
7. Raportul financiar contabil (bilanţul contabil) aferent anului 2016;
8. Raportul Comisiei de cenzori aferent anului 2016;
9. Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2017;
10. Discutarea și aprobarea prin vot a Hotărârilor Adunării Generale;
11. Diverse;
12. Închiderea lucrărilor Adunării Generale.

Membrii Consiliului Director au hotărât în unanimitate ca membrii UCIMR să fie convocați la Adunarea Generală prin postarea convocării pe site-ul oficial www.ucimr.ro, prin afișarea convocării la sediul UCIMR, precum și transmiterea de SMS-uri și email-uri.

Accesul în sală este permis numai în baza legitimaţiei de membru.

Pentru orice informaţie, vă stăm la dispoziţie de luni până vineri între orele 11:30 – 17:00 la telefon: 021.307.92.22.