ANUNȚ DE LANSARE A CONCURSULUI DE PROIECTE CULTURALE SESIUNEA I / 2017

UCIMR onorând scopul și obiectul de activitate privind reprezentarea, promovarea și protejarea culturii române, în special a creațiilor muzicale interpretative, anunţă lansarea sesiunii de finanţare I / 2017.

Finanțarea se adresează: persoanelor fizice autorizate, asociaţiilor, fundaţiilor și societăților comerciale care derulează activităţi culturale. Fondurile din care vor fi finanțate proiectele câștigătoare, sunt sume încasate de UCIMR în urma colectării timbrului muzical conform Legii nr. 35/1994 care stabileste obligația organizatorilor de spectacole muzicale sau folclorice de a percepe și vira 5% din valoarea biletelor vândute.

Calendarul sesiunii I / 2017:

  • 20 martie – 07 aprilie 2017: depunerea proiectelor prin poștă sau la sediul UCIMR
  • 10 – 12 aprilie 2017: evaluarea proiectelor
  • 13 aprilie 2017: anunțarea rezultatelor pe site-ul UCIMR
  • 13 – 14 aprilie 2017: depunerea contestațiilor (dacă e cazul)
  • 20 – 24 aprilie 2017: re-evaluarea proiectelor contestate (dacă e cazul) și afișarea răspunsului

Finanțările se vor acorda în două tranșe 70%, respectiv 30%. Prima tranșă la semnarea contractului, iar plata finală după verificarea conformității decontului și respectării tuturor clauzelor contractuale.

Formularele necesare pentru depunerea proiectelor culturale:

Anexa 1 – Formular de solicitare a finanţării pentru proiecte culturale

Anexa 2 – Formular pentru descrierea bugetului de venituri şi cheltuieli

Regulament de acordare a finanțării

 

Update la data de 13 aprilie 2017:
În urma procesului de evaluare realizat de către membrii Consiliului Director, UCIMR acordă finanţări nerambursabile următoarelor proiecte culturale:
1. FESTIVALUL INTERNAȚIONAL „ENESCU ȘI MUZICA LUMII”, EDIȚIA A XVIII-A – 30.000 lei
2. CONCURSUL NAȚIONAL DE CREAȚIE PENTRU MUZICĂ DE FANFARĂ “IOSIF IVANOVICI”, EDIȚIA A XII-A – 17.750 lei
3. ACADEMIA DE VARĂ RUSEȘTI 2017, EDIȚIA A XIII-A – 15.000 lei
4. FORMĂ ȘI RE-FORMĂ – REPERE ALE EVOLUȚIEI CULTURII MUZICALE ÎN CINCI SECOLE – 12.000 lei
5. FESTIVALUL CONCURS CORAL INTERNAȚIONAL PENTRU TINERET „GAVRIIL MUSICESCU”, EDIȚIA A V-A – 10.000 lei
6. TURNEUL NAȚIONAL „ARGENTANGO – PIAZZOLLA – O POVESTE AUTENTICĂ”, EDIȚIA A II-A – 10.000 lei
7. TURNEUL NAȚIONAL „ARGENTANGO – TANGO LA CETATE” – 10.000 lei
8. VACANȚE ARTISTICE – BÂRNOVA 2017, EDIȚIA A XII-A – 9.500 lei
9. TURNEUL NAȚIONAL “MUZICA ÎN PALATELE ROMÂNIEI”, EDIȚIA A VI-A – 7.000 lei
10. PIANO ROCKS, EDIȚIA A IV-A – 6.000 lei